Logo webu
Slovenská verzia
Prejsť na českú verziu
Otvoriť vyhľadávanie
Otvoriť menu

Pravidlá používania


 Autorské práva a ostatné ochranné opatrenia
     Všetok obsah našich webových stránok, vrátane textov, obrázkov, grafiky, reprezentácie, audio a video súborov sú, pokiaľ nie je vyslovene určené inak, našim majetkom a nemali by byť reprodukované, menené, upravované, zneužité alebo inak využité pre verejnosť alebo komerčné účely bez nášho písomného súhlasu. Vezmite prosím na vedomie, že porušenie našich autorských práv alebo akýchkoľvek iných ochranných práv môže viesť k občianskemu alebo trestnému konaniu a bude použité proti vám.